Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer.

Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död.

Hennes konstnärskap är imponerande rikt och intresseväckande mångbottnat. Hon är främst känd för sina målningar, men hennes konstnärskap inkluderar även skulptur, teckning, grafik och textila verk. Fundamentala existentiella frågor, och känslolivets rika register, visualiseras i hennes verk i koncentrerade kompositioner och uttryck, oavsett vilket material eller vilken teknik som valts. Hennes bilder har förmågan att röra vid något djupt inuti oss alla och väcka känslor.

Lena Cronqvists utställning pågår fram till och med den 22 augusti 2021 och består av verk ur Lars Lerins privata samling.