daniel ivo 2Daniel Ivo, f.1977. Uppväxt på Hammarö och har en konstnärlig bakgrund inom måleri, skulptur och fotografi. Han återvände hem till Värmland 2013 efter att ha varit bosatt i bl.a. Malmö en längre tid. Han tycker om att resa.

Utställningen Memory
Titeln på projektet är lånat av sällskapspelet med samma namn. Spelet går ut på att vända på brickor och hitta bildpar. Under spelets gång misslyckas man med att finna paret, men för varje misslyckande minns man förhoppningsvis bildens placering till nästa gång. Likt detta grundas mitt bildseende ofta på associationer till bilder jag bär med mig och jag finner både medvetet och omedvetet par som bildar ett större sammanhang. Sammansatta till en diptyk bildar två bilder en gemensam historia eller en bild mellan bilderna. Formatet har som syfte att bjuda in till utforskandet av det associativa minnet och en lek med tid och rum.
Memory syftar även på engelskans ord för minne. Objekten och platserna jag väljer att fotografera är ofta glömda, förkastade, utslitna etc. De är så att säga på slutet av sin existens och är därför rikare på historia, minnen och innehåll.
Utställningen på Sandgrund visar ett urval av bilderna i projektet, tagna mellan 2005-2013, på platser allt från Bombay till Lesjöfors. Vernissage den 10 januari 2015.