Lars Lerin tilldelas Sokratespriset 2021

Lars Lerin tilldelas Sokratespriset 2021.

Juryns motivering:

Med pensel och penna skildrar Lars Lerin det stora som sker i människors vardagsliv. Nära, så att andetag kan förnimmas, låter han betraktaren möta män, kvinnor och barn – i arbete, i hem, på färd eller på flykt. Stora akvarellmålningar och blygsamma teckningar för oss till bondgårdar, bruksorter, fiskarbyar, storstäder och flyktingläger. Det är Lerins hemlandskap Värmland, både förr och nu, Lofotens melankoliska vintermörker och torra ökenområden i Mellersta Östern. Det är höskörd med räfsor och hässjor, industriarbete, möten i folkrörelser och vardagsnära vyer från städer och byar i andra världsdelar. Det är flagnade ödehus, tomma gärden och förtröstansfull växt i hagar och skogar.

Lars Lerin är en av Sveriges mest folkkära bildkonstnärer och en av Nordens främsta akvarellmålare. Med sina konstverk, sina fler än femtio böcker och konsthallen Sandgrund i Karlstad gör han en unik folkbildande gärning. Lars Lerins känsliga tolkningar av människor och miljöer förmedlar både kunskap och existentiella frågor om vad som verkligen är viktigt. Genom samverkan i konstnärligt arbete ger han också människor med funktionsvariation ett rikare liv.

Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan vartannat år. Det går till ”en person – i eller utom Sverige – som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund”. 1967 delades Sokratespriset ut för första gången, då gick det till Elise Ottesen-Jensen. Bland tidigare pristagare finns bland andra KG Hammar, tidigare ärkebiskop, och Kerstin Ekman, författare. Prissumman är 50 000 kronor.

Rekommenderade artiklar