Under perioden 4 juni – 5 september nästa år intar Lars Lerin Ålands Konstmuseum med en separatutställning. Utställningen kommer att innehålla ett stort antal av Lars Lerins akvareller, men påverkar inte den permanenta utställningen på Sandgrund.