Lars Lerin möter Bruno Liljefors

Lars Lerins känsliga akvareller visas i relation till några studier av djurmålaren Bruno Liljefors (1860–1939) på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn under perioden 21 maj – 30 september.

Vilddjur var Bruno Liljefors favoritmotiv. Han fascinerades av Charles Darwins evolutionslära och kombinerade sin konstnärliga talang med egna naturstudier av djurs beteenden. Som djurmålare var Liljefors nyskapare och stilbildare av internationell räckvidd. Under 1880-talet arbetade han efter naturalismens principer och förenade jägarens och naturforskarens krav på exakthet. Motiven gestaltades gärna på nära avstånd, delvis under inspiration från japansk konst. Scenarierna var i sin tur dramatiska och förstärktes av Darwins teorier om varje arts kamp för sin överlevnad. Med tiden började Liljefors upplösa sin penselskrift och närmade sig impressionisternas natursyn, där ögonblicksstämningar spelade en central roll. En stor betydelse i hans måleri hade även djurens naturliga omgivning – det nordiska skymningslandskapet och den mörka skogen.

Rekommenderade artiklar