Club 100-priset till Lars Lerins lärlingar i Brasilien

Lars Lerin och Manoel Marques Lerin tilldelas TV-akademiens Club 100- pris för produktionen Lars Lerins lärlingar i Brasilien.

Club 100-priset delas ut årligen och ska enligt stadgarna gå till ”den eller de som under året utfört en utomordentlig prestation inom TV-verksamheten”. I år delas det 54:e priset ut, som består av kamerarör som sitter på väggen i korridoren mellan TV-huset och Kontorshuset i Stockholm. Där representeras alla tidigare vinnare som var och en har bidragit till att utveckla TV-mediet, public service och programkvaliteten.

I år får Lars Lerin och Manoel Marques Lerin priset för produktionen Lars Lerins lärlingar i Brasilien och motiveringen lyder ”För en varm, infallsrik och generös programserie som låter många personligheter blomma”.

Priset kommer att delas ut i Stockholm tisdagen den 5 november kl. 17.30 i TV-huset.

Rekommenderade artiklar