Svenerik JakobssonFrån Arktis till Antarktis

Konstnärsskap är alltid äventyr. Men de flesta föredrar äventyrligheterna inom konstverkets ramar. För Svenerik Jakobsson skulle detta säkerligen kännas torftigt. Hans konstnärliga äventyr är nämligen högst handgripliga. Som utforskare av betydelser och villkor i vår värld har han alltid kastat sig bokstavligen in i äventyren, det kan gälla djurskildringar eller vandringar över Grönlands inlandsis likväl som att delta i Antarktisexpeditionen.

Hans livs konstäventyr började borta i sextiotalets protester mot Vietnamkriget, fortsatte med utforskandet av pollenallegier och växte så småningom ut till en omfattande civilisationskritik under strapatsrika resor till Grönland och Antarktis. För en konstnär som Svenerik Jakobsson finns inga trender. Hans konstnärskap är kompromisslöst baserat på viljan till kommunikation. För att nå sina konstnärliga mål har han utvecklat en närmast virtuos etsningsteknik och ett rakt men djupt personligt bildspråk.

Svenerik Jakobsson finns representerad på bland annat New York Public Libary, Biblioteque National i Paris, Tempel University Libary i Philadelphia, Nationalmuseum i Stockholm, Statens museum för Kunst i Köpenhamn, Statliche Museum i Berlin, Grönlands Nationalmuseum Nuuk, Grafische Sammlung i Wien, Wäino Altonen museum i Åbo, Museo Moderno i Santo Domingo…

Svenerik Jakobsson ställer ut på Sandgrund Lars Lerin den 7 januari till 19 mars.