Ragnar Sandberg

Ragnar Sandberg (1902-1972) är en av den svenska 1900-talskonstens förgrundsfigurer och hans oljemålningar betingar idag höga priser.

Efter studier vid Valands konsthögskola kom han att tillhöra de så kallade Göteborgskoloristerna. Genom sin sublima palett som flyktigt växlade mellan färgexpressionism och bleka pastelltoner skapade han sig en särställning bland sina samtida. Vid tiden för andra världskrigets slut kom Sandberg alltmer att ägna tid åt studier i det mindre formatet. Han intresserade sig för formernas rytmik och lagbundenhet. 1947 blev han ledamot av Konstakademien. Samma år erhöll han professorstiteln i teckning vid Konsthögskolan, en tjänst som han upprätthöll till 1949 då han vid nämnda institution utnämndes till professor i målning.

Målningarna på den här utställningen är hämtade från Sandgrunds samling, de flesta målade på 30- och 40-talen.