Konsthallen följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och har agerat i enighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och officiella direktiv. Vi har övervakat att konsthallens besökarantal inte har överstigit det rekommenderade.

För närvarande kommer konsthallen att vara helt stängd, och beträffande planerade evenemang ger vi information i samband med respektive datum huruvida de genomförs eller ej, allt beroende på de beslut och rekommendationer som ges officiellt.

Konsthallen kommer med största sannolikhet att vara stängd under hela april och maj.

 

Senast uppdaterad: 2020-03-31