Penseldrag läggs till penseldrag, som en ton läggs till ton, och klanger och stämmor formas. Avgrundens mörka stråk går genom målningarnas mage medan ljuset fortsätter att skimra och blända.

Träden, blommorna och fåglarna. Speglingarna och skuggorna. Ibland blir allt det ljusa till mörker och det mörka till ett bländande ljus. De små åtbörderna och de försiktiga viskningarna fyller de landskapslika scenrummen i dessa dramor om längtan och sorg. En plats skapas där något – eller någon – får plats.

På Sandgrund i Karlstad kommer Maria Hall att visa en serie mindre och större oljemålningar samt en svit teckningar. Landskapet står i fokus men mest som en plats där inre dramer utspelar sig.

Maria Hall är född 1964 i Göteborg, utbildad på Konsthögskolan Valand och Kungliga Konstakademien, och är nu verksam i Stockholm. Hon har ställlt ut flitigt genom åren i Sverige, men också i Peking och Paris. Maria Hall är representerad i ett flertal samlingar och har gjort offentliga gestaltningsuppdrag samt bokomslag för Albert Bonniers förlag.