Lars Lerin belönas med utmärkelsen Din Bok Vårt Val för sin bok Trollet är inte hemma.

Priset delas årligen ut av Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen och består av en dubbelsidig, gjuten bronsplakett, designad av Lennart Andersson. Prisceremoni äger rum senare under året.

Motiveringen står i föreningens stadgar från 1951:

”Plaketten tilldelas den svenska författare, som med sin under det närmast föregående året utkomna bok, skänkt dem den största behållningen och personliga tillfredsställelsen.”