Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sin egen verksamhets bästa.
Eldsjälspriset tilldelas enskilda personer som hyllas för sin personliga insats för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetgivarpriset går till organisationer, företag, kommuner eller andra sammanslutningar som har inkluderingen och öppnandet av arbetsmarknaden som en del av sin verksamhet. Priset har delats ut av Samhall i olika former sedan 2008 och finns i dagsläget i nio regioner.

Finalen avgörs i Stockholm den 25 november och juryn består av bland andra Jan Scherman, HKH Prins Daniel och ärkebiskop Antje Jackelén.