Skogen har alltid fungerat som en spelplats för konst, mytologi och fantasier, och som en spegel av människans eget inre. Så vad går förlorat i oss själva när den vilda naturen trängs tillbaka, och upplevelsen av att vi är en del av en levande omvärld bryter samman?
I filmen Den inre skogen får vi följa konstnärer och aktivister som på olika sätt arbetar för att återupprätta relationen till det vilda omkring oss.
Med Lars Lerin, Britta Marakatt-Labba, Helena Granström, Eirik Havnes, Helene Schmitz och Pella Thiel.
Premiär 29 november på SVT K special.