isabella cabralIsabella Cabral kommer från Brasilien och ställer ut på Sandgrund Lars Lerin Konsthall 6 juni till 2 augusti. Hon har tidigare ställt ut i Finland, Brasilien, Sverige och i USA.

Hennes fennicamålningar avbildar bitar av finsk björk. Naturen har gjort björken vit, en färg som på många sätt symboliserar Finland. Den erinrar oss om den snö som täcker skogar och landskap och som lyser upp de tidlösa vinterdagarna.

“När jag ser på björkbitarna med brasilianska ögon ser jag mer än vackra föremål. Jag ser ett helt land och en hel nation. Någonting av det verkligt sanna i det finska folket och dess samband med naturen och själva livet.”

Väinämöinen, huvudpersonen i Finlands nationalepos Kalevala hugger skog för att ge plats åt odlingar. Han hugger ner alla träd, med undantag för björkar, som lämnades så att fåglarna skulle ha en plats att vila. I forntiden trodde man i Finland att träd hade andar och björken sågs som ett heligt träd. Björkar omnämns ett otal gånger i Kalevala.

Det sätt på vilket den finska björken står emot naturens krafter i väntan på bättre tider och blir starkare år efter år utan att förändras, kan beskrivas med det finska ordet ”sisu”. Det är också namnet på en av mina tavlor.

Fennica-serien är min hyllning till tåga och uthållighet. Det är också en hyllning till det finska kulturarvet.

Rio Negro-målningarna avbildar bitar av träbåtar från Brasilien. Dessa bitar är mycket färgrika, ibland med åtskilliga lager av färg, som förändrats av den tropiska solens kraft.

Namnen på Rio Negro målningarna bär samma namn som skeppen i den brasilianska flotten; namn speglar landets historia, natur och kultur. El Rei, Santa Cruz, Vitória var namn på karaveller i Cabrals flotta. Imperador ingick i flottan, som förde den portugiska kungliga familjen till Rio de Janeiro år 1808. Bahia och Brazil deltog i Paraguay kriget. Rio Negro och Solimões är forskningsfartyg och deras namn hedrar de två floder som möts och bildar Amazonfloden.

Rio Negro-kollektionen är min hyllning till föränderlighet. Den avbildar träbitar i olika stadier av åldrande, utsatta för naturens krafter. Det är också en anspelning till navigation och tidens flykt.