Gerd Göran

Gerd Göran, som konstnären heter, föddes i Västmanland, växte upp i Karlstad och fick sin utbildning vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) och vid Högre Konstindustriella Skolans textillinje. För det var med textil konst det började, redan 1941 blev hon delägare i ett väveri i Rackstad utanför Arvika, där hon bosatte sig med sin man skulptören Niklas Göran (1913-2000).

På 1950-talet började Gerd att arbeta med måleri, och hennes textila verk blev till i form av applikationer och collage. Under den här tiden formgav hon för tapetindustrin, till exempel mönstret “Slån”. 1963 debuterade hon på det klassiska stockholmsgalleriet “Hos Petra”, och under åren som följde blev måleriet alltmer viktigt. Ett bildskapande som skildrar naturen i en färgskala från djupaste jordfärger upp till ljusaste solgult.

Gerd Göran

Sedan många år är Gerd bosatt på gården Sångshyttan, där hon med kraft ägnar sig åt att måla det omgivande landskapet. Nedsatt synförmåga har på intet sätt påverkat hennes bildskapande i någon negativ riktning, tvärtom så gnistrar hennes bilder av vitalitet och säker form- och färgbehandling.

Gerd Görans konst är en ständigt pågående berättelse om kraften och skönheten i det vi har runt oss. Livet.