Georg Suttner (1922-2014) föddes i Laxarby i Dalsland och började måla som ung tonåring, då inspirerad av äldre Dalslandskonstnärer. Ett annat intresse var musiken som han delade med sina bröder. De spelade alla fyra i samma storband, Georg som basist. Efter att en tid ha arbetat som kommunal bokhållare beslutade han sig för att välja den konstnärliga banan, trots den ekonomiska osäkerheten. Senare förklarade han att det inte funnits något annat val.
När gränserna öppnades efter kriget valde Georg att studera på konstakademierna i våra grannländer, Oslo först och sedan Köpenhamn. 1950 reste han till Paris där han under två års tid studerade för Fernand Legér.

Här fick han framförallt fördjupade kunskaper om färgens renhet, yta och karaktär. Hemkommen till Sverige blev han tidigt involverad i Gerlesborgsskolans pedagogiska verksamhet, tillsammans med Arne Isacsson, i Bohuslän.
Georg blev Gerlesborgsskolan trogen med engagemang och kurser ända fram till sin död.
1964 gjorde han ett uppmärksammat inlägg i den pågående debatten om ”ready made” konst. Han iscensatte en ”drop och drive in utställning av polyrealistisk karaktär” av Gamla stan i Stockholm. Konstverket bestod av hela Gamla Stan med dess hus, invånare och aktiviteter. Vid den tv-bevakade vernissagen presenterade Georg tesen ”allt liv är konst och all konst är liv” och signerade därefter symboliskt konstverket på pissoaren vid Slottsbacken.
I slutet 1970-talet blev Georg huvudlärare på konsthögskolan i Trondheim och senare på Valand i Göteborg. Han fortsatte som rektor respektive professor på konsthögskolan i Stockholm och Umeå. Under hela sin akademiska karriär insåg han nödvändigheten i att parallellt med handledarrollen själv arbeta och utveckla sitt eget konstnärliga uttryck.
Georg ångrade aldrig sina yrkesval i livet. Musiken fanns alltid närvarande i måleriet, pedagogiken låg nära till hands med en far som var folkskollärare och tiden som kommunalbokhållare blev en nyttig erfarenhet i den akademiska ledarrollen.

Själv uttryckte Georg sig så här:
”Att välja konsten är att välja livet och sårbarheten. Det är att förbli öppen, att fortsätta fråga,
vara nyfiken och sökande.”

Georgs konst kan beskrivas som kraftfull, expressionistisk, ofta abstrakt och rytmisk, såsom Leif Mattsson uttrycker i följande recension:
” Han målar med en rytmisk frasering som påminner om jazzens. Ett antal snabba
penselsträck får beskriva en form på samma sätt som Charlie Parkers nervösa altsaxofon
fragmenterar en refräng.” Utdrag ur recension, 2002, www.omkonst.se

Han tilldelades Hederslegionen 1983, Dalslandsmedaljen 1985 och Illis quorum 1999. Georg var huvudlärare på Valand när Lars Lerin gick på skolan. På sätt och vis korsas deras vägar igen, här på Sandgrund.