Åtta framstående samtidskonstnärer, Lars Lerin, Dascha Esselius, Bigert & Bergström, Svenerik Jakobsson, Hanna Ljungh, Josef Bull, Sigrid Sandström och Johan Petterson, medverkar i denna experimentella och innovativa utställning kopplad till Polarforskningssekretariatets konstprogram och vistelser på Arktis och Antarktis.

Utställningen belyser intressanta frågeställningar i skärningspunkten mellan konst och vetenskap och presenteras i form av måleri, grafik, fotografier, skulpturala objekt, ljusinstallationer och filmiska verk. Expedition Konst, som visas både inomhus och i parken, arrangeras i samarbete med Polarforskningssekretariatet.

Utställningen pågår under perioden 30 oktober 2021-27 februari 2022.